top of page

FAMILIA

NEGLIGENCIAS

BANCARIO

HERENCIAS

INMOBILIARIO

PENAL

LABORAL

ACCIDENTES

MERCANTIL

Columns at the U.S. Supreme Court.jpg

MERCANTIL

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg

Dirigit a PYMES, autònoms o Gran Empresa:​

 • Constitució i inici d’activitats i cumpliment d’obligacions formals i legals

 • Redacció de contractes de tots tipus

 • Reclamació per incumpliments

Jurídic

NEGLIGÈNCIES

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Perjudicis per serveis rebuts

 • Negligència mèdica

 • Productes defectuosos

 • Responsabilitat patrimonial de l’Adminsitració

BANCARI

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Anul.lació de clàusules sòl i sostre

 • IRPH

 • Recuperació de despeses de constitució

ACCIDENTS

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • De circulació, de treball, o d’altres causes

 • Indemnitzacions, negociació amb companyia d’assegurança

 • Reclamació judicial

HERÈNCIAS

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Planificació sucessòria Testaments

 • Impugnació de testaments

 • Drets en funció de la relació amb el difunt

 • Impostos derivats de la defunció

FAMILIA

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Separació, divorci o ruptura parella de fet

 • Reclamació o impugnació de paternitat

 • Adopció , acollida o règim de visites

 • Execució de sentències estrangeres 

LABORAL

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Redacció de contractes

 • Resolució de conflictes per medicació o via judicial

 • Implicacions fiscals i de cotitzacions a la Seguretat Social

PENAL

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Delictes contra les persones

 • Delictes econòmics

  Delictes contra la seguretat en el trànsit

  Delicte de carácter industrial o tecnològic

  Delicte al medi ambient

  ...

 • Suplantació d’identitat

IMMOBILIARI

Columns%20at%20the%20U.S_edited.jpg
 • Contractes de reserva, d’arres, compravenda, lloguer, usdefruit, dret d’habitació

 • Operacions amb parts estrangeres

 • Resolució de conflictes en les operacions

 • Implicacions fiscals

bottom of page