top of page
fondo.png
fondo.png

Económico

Tributario

Nuestros servicios son integrados. Analizamos conjuntamente la vertiente Jurídica, Tributaria y Económica 

Inspeccions i

procediment tributari

Estructures empresarials adequades
Planificació Patrimonial
Fiscalitat internacional 
Impostos directes i indirectes 
Business Plan
Cash flows i control de liquidetat
Revisió de la financiació i recàlculs hipotecaris
Peritatges judicials
Control de costos
bottom of page